• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • 3 bransjer har sammen utviklet et nytt fagskolestudium

3 bransjer har sammen utviklet et nytt fagskolestudium

23. mars 2020

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Dette er et nytt tverrfaglig studietilbud der samarbeid fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering er målet. Rørleggeren, maskinentreprenøren og anleggsgartneren møtes nå om felles forståelse om hvordan man skal løse vannutfordringer i fremtiden.

I dag sløser vi enormt med våre vannressurser. Vi MÅ bli flinkere og smartere til å ta vare på og gjenbruke vannet vårt. Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Og kunnskapen om hvordan vi skal få til dette sammen, har Norges grønne fagskole – Vea stått i bresjen for.

Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover.

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres flere medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet.

Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har sammen utviklet studiet. I tillegg har de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum. Å øke de aktuelle bransjenes forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene er viktig.

Kort oppsummert:

  • Deltidsstudie over 1 år (sept -april)
  • Nettbasert med 7 fysiske samlinger à 3 dager
  • Studieavgift kr. 9000,-
  • Oppstart sept. 2020

NB! Emnet Vann- og avløpsteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann”. Det blir en samling i uke 6 hos Norsk Rørsenter i Drammen, for de som ønsker å ta ADK1-eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK.

Dette er et studium som bransjene selv har vært med på å utvikle og som det er et stort behov for. Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer.

For mer info: https://www.vea-fs.no/studium/sirkulaer-disponering-av-vann-vann-som-ressurs/

 

Siste nyheter