• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • FAGUS vinterkonferanse 01.02- digitalt arrangement med tema fremmede arter

FAGUS vinterkonferanse 01.02- digitalt arrangement med tema fremmede arter

3. januar 2022

FAGUS vinterkonferanse 1.februar 2022

Fremmede arter har i økende grad kommet i fokus som en av truslene mot det biologiske mangfoldet, men de kan også innebære betydelige samfunnsøkonomiske kostnader.
Som et ledd i en kunnskapsbasert forvaltning av fremmede arter har regjeringen bestemt at Norge skal ha økologiske risikovurderinger av fremmede arter, og at disse skal oppdateres med jevne mellomrom, siste oppdatering var i 2018.

Det er Artsdatabanken som har ansvaret for å organisere disse risikovurderingene, som gjennomføres av spesielt oppnevnte ekspertpaneler.

Hvordan skal grøntanleggsbransjen forholde seg til fremmedartslista og økologisk risikovurdering?

Påmelding: Påmelding – FAGUS

Sted: Digitalarrangement, med mulighet for å se opptaket via vimeo i ettertid

FAGUS_Vinterkonferanse_Program

Kanadagullris

 

Siste nyheter