Aksjon pærebrann 2020, mattilsynet

4. mars 2021

Det ble i 2020 brukt 3,204 millioner kroner til pærebrannbekjempelsen i 2020 sier  Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO.

Pærebrann er en karanteneskadegjører som er underlagt offentlige tiltak i henhold til Forskrift om plantehelse. All forekomst skal rapporteres til Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2020. Vi gjennomførte 14 310 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 407 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne og kontrollere de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder på Vestlandet.

”Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse).

Formålet med prosjektet er å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann.

Det spesielle for 2020, var at vi påviste pærebrann i en kommersiell frukthage i Norge, på Idse, i Strand kommune. Likeledes ble det påvist i to hager i Hovsherad, Lund kommune. Alle sjuke trær er nå sanert. Angrepet var på importerte trær, plantet senhøstes 2019 og våren 2020. Disse funnene er første påvisning i kommersiell fruktdyrkning i Norge. Funnene utløste et omfattende kartleggingsarbeid i frukthager over hele landet, hvor også lokale fruktdyrkere på eget initiativ deltok, men heldigvis ble det ikke funnet mer smitte noen steder.

 

 

Siste nyheter