• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Bransje og utdanningssteder er samlet for å se på fremtidens behov for kompetanse i anleggsgartnerfaget

Bransje og utdanningssteder er samlet for å se på fremtidens behov for kompetanse i anleggsgartnerfaget

2. november 2018

 Pedagogisk nettverk i Oslo 1-2 november 2018 arrangeres av NAML ( Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører ).  Dette er et møte mellom bransje og utdanning i anleggsgartnerfaget hvor et todagers program setter fokus på utdanning og opplæring i faget. Tanken med å ta dette møtepunktet har vært å få utdannelsen til å bli mer ensartet i Norge, og sikre at de ulike skolene som tilbyr utdanningen har god kommunikasjon og kunnskap om utviklingen i faget.

Fra 2020 kommer det en ny læreplan for anleggsgartnere, hovedløpet inn til utdanningen vil da gå via byggfag. Forskriften rekker man ikke å ferdigstille før oppstart. august 2020.

Det er spenning knyttet til hvordan et nytt hovedløp vil påvirke fokuset til elevene som kommer inn, men det vil fortsatt være mulig å bli anleggsgartner ved å gå naturbruk VG1. Deretter følger VG 2 som anleggsgartner og idrettsanleggsfag før man går inn i en toårs periode som lærling. Lærlingperioden munner ut i et fagbrev som anleggsgartner
Det blir snakket om hvordan en opplæringsbedrift arbeider, og det blir snakket om hvordan behovet for kompetanse utvikler seg. Ulike regioner i Norge beskriver hvordan utdanningen fungerer i dag, og hva det arbeides med. I Vestfold har man bla.a laget et prosjekt som heter» jobbute», bli anleggsgartner i Vestfold. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Gjennestad vgs, Strandman, Håkonsen og Sukke, Grøteig og AKerholdt, Steen & Lund .Samarbeidet mellom disse gir alle elevene som tilfredsstiller gitte krav garantert læreplass hos en av disse arbeidsgiverne.
Deltakerne var ute og kikket på et nylig avsluttet renoveringsprosjekt i Oslo, Colosseum Torg. Torget ligger sammen med Paviljongen Bydel Frogner.

Det ble også snakket om bærekraft, hva betyr dette for anleggsgartnerfaget ?
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Når målene ble vedtatt i 2015, var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi trodde tidligere. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Det er bærekraftig både for mennesker og miljøet. Det ble snakket om hvordan bærekraftmålene kan implementeres inn i anleggsgartnerfaget. Vi må ta disse målene inn i våre virksomheter. Les mer om FN sine bærekraftsmål her:

Ønsker du å vite mer om anleggsgartnerfaget ? Se www.blianleggsgartner.no

 

Siste nyheter