• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Bærekraftsmålene hviler på naturgrunnlaget, naturrestaurering er et mål og et virkemiddel

Bærekraftsmålene hviler på naturgrunnlaget, naturrestaurering er et mål og et virkemiddel

24. mai 2021

For  å stoppe tap av natur og gjenopprette naturlige prosesser restaurerer vi naturen. Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet. Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.

 FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer.

 

Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret. FN ønsker at tiåret for naturrestaurering skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur.

Lær mer om naturrestaurering på vårt lunsjwebinar 26. mai kl 11-12, påmelding her: fagus.no

Siste nyheter