Blomsterenger

4. juni 2019

De gode grønne valgene- handler om å gjøre det rette også i det små. Grøntforvaltere kan i sitt arbeid bidra til økt bruk av blomster og planter som gir gode opplevelser, og er nyttige for våre pollinatorer- og som gir oss mer av de gode gamle kulturplantene tilbake.

Blomsterenger er aktuelle , og 20 juni arrangerer NIBO blomsterengdag i Grimstad. NIBIO har utført et stort stykke arbeid både for å kunne beskrive hvordan man lager en blomstereng, hvordan man vedlikeholder en eng- men også ved å lage en lokal frøblanding.
Bergknapp er en av pådriverne for å lage blomsterenger på husets 5. fasade, taket ! Les mer her

Etter det vi i FAGUS kjenner til er det ikke flere aktører som lager norske frøblandinger til eng, men at dette er et område mange interesserer seg for er tydelig i samfunnsdebatten.

Du kan lese mer om NIBIO sin forskning og kunnskap om etablering av enger her

«Uansett motiv: Å skape ei blomstereng er ikke gjort i en fei. De gamle, artsrike slåtteengene i kulturlandskapet er blitt til gjennom flere generasjoners høsting av vinterfôr, der det ikke ble brukt kunstgjødsel eller plantevernmidler. De ble holdt i hevd med en sein høyslått, ofte i kombinasjon med beiting både om våren og høsten.

Disse økologiske forholdene er umulige å gjenskape på kort tid, men ved å sette inn rette tiltak kan vi etterligne forholda i de artsrike slåttemarkene og starte en prosess, slik at vi får flere blomsterrike areal i åra som kommer.  Dette har NIBIO sett nærmere på i sin forskning.» uttaler NIBIO .

God engsommer !

 

 

 

 

Siste nyheter