• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Bruk av plantevernmidler i grøntanleggsbransjen

Bruk av plantevernmidler i grøntanleggsbransjen

1. januar 2021

Mattilsynet varsler at de skal føre tilsyn i 2021 med bruk av plantevernmidler- spesielt med anleggsgartnere , greenkeepere og juletreprodusenter.

Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet vil i 2021 konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler hos juletreprodusenter, anleggsgartnere og greenkeepere.

Dette ser mattilsynet etter:

Vi skal kontrollere at juletreprodusenter, anleggsgartnere og greenkeepere følger kravene i plantevernmiddelforskriften. Det kommer særlig til å være fokus på:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • riktig bruk av plantevernmidler
  • at det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
  • at sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
  • at det ikke sprøytes på lekeplasser, skoler og i barnehager
  • at det ikke brukes yrkespreparater i private hager
  • funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
  • riktig oppbevaring av plantevernmidler.

Siste nyheter