Bruk av stauder i offentlig miljø

22. februar 2019

Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund ønsker å invitere til seminar: «Bruk av stauder i offentlig miljø» BRUK AV STAUDER I OFFENTLIG MILJØ

Tid: 19 mars 2019 kl : 9.00 – 16.0
Sted: Bruket, Schweigaardsgate 34C, Oslo
På seminaret vil noen av våre fremste staudeeksperter gi deg praktiske tips og råd om hvordan man lager lettstelte, kreative og holdbare staudeplantinger. Seminaret tar for seg temaer som naturstauder, historiske stauder, kreative løsninger for små budsjett og optimale plantinger. 

Fra programmet:

«Optimale plantinger i parker og bomiljø» ved Mona Holmberg

Mona Holmberg har holdt mange foredrag om bruk av stauder i offentlig miljø,  både i Sverige, Norge, Tyskland m.fl.  Hun og hennes mann Ulf Strindberg driver som praktiske landskapskonsulenter og de har oppdrag bl.a. hos forskjellige «bostadsbolag», kommuner og andre oppdragsgivere over hele Sverige. De er med i hele den praktiske delen av prosessen fra planlegging til ferdig planting. Dette gir dem også mulighet for å påvirke opparbeidingen av plantestedet før planting. Når anlegget er ferdig tilbyr de enten kurs eller instruksjoner til gartnerne som skal overta drift og vedlikehold. 

Dette og hele prosessen med planlegging, sortsvalg, planting, vedlikehold og gode råd vil hun ta grundig for seg under seminaret. 

Varmt velkommen!

Siste nyheter