• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som benytter plantevernmidler  

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som benytter plantevernmidler  

23. mars 2020

Det kommende året vil mange anleggsgartnere og greenkeepere få besøk av Mattilsynet. Formålet er å kontrollere at alle aktører bruker plantevernmidler på en lovlig og trygg måte.

– I tillegg til å kontrollere at virksomhetene følger kravene i plantevernmiddelforskriften, vil vi veilede om kravene slik at det skal bli enklere å gjøre rett, sier Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Mattilsynet kommer særlig til å se på:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • riktig bruk av plantevernmidler og kun bruk av godkjente preparater
  • at det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning, samt ordinær sprøytejournal
  • at sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
  • at det ikke sprøytes på barns lekeareal
  • at det ikke brukes yrkespreparater i private hager
  • funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
  • riktig oppbevaring av plantevernmidler.

Tilsynet vil foregå i hele landet og gjennom hele året. I tillegg til anleggsgartnere og greenkeepere, vil også juletreprodusenter få besøk av Mattilsynet det kommende året.

 

Selv om Mattilsynet ikke har kapasitet til å føre tilsyn med alle anleggsgartnere, juletreprodusenter, og greenkeepere, bør alle være forberedt på å få tilsyn. Alle som benytter plantevernmidler skal til enhver tid følge alle kravene i plantevernmiddelreelverket.

 

Mer informasjon om regelverket finnes i veileder til plantevernmiddelforskriften som ligger på Mattilsynets nettsider. Dersom noen har spørsmål om tilsynet kan man henvende seg til det lokale Mattilsynet-kontoret.

 

Hvert år velger Mattilsynet ut områder hvor det skal føres tilsyn med bruk av plantevernmidler.

– Tidligere år har vi fulgt opp bønder, gartnerier, planteskoler, importører og forhandlere av plantevernmidler, samt kommunenes bruk av plantevernmidler på grøntområder og langs veier. I år er det altså juletreprodusenter, anleggsgartnerne og greenkeeperne som kan forvente seg besøk av oss, sier Kvarme.

Siste nyheter