Bymiljøetaten i Oslos stretegi for lindetrær

15. juni 2017
Konklusjoner basert på rapporten fra VKM

 

Vi har tidligere skrevet om at Vitenskapskomiteen for mattrygghet i mai laget en rapport hvor man så på mulige sammenhenger mellom humledød og parklind (Tilia x europaea). Rapporten avviser ikke sammenhenger mellom humledød og lindetrær, men påpeker at det finnes store kunnskapshull om fenomenet. I oversendelsesbrev til Bymiljøetaten fra Miljødirektoratet vedrørende retningslinjer for planting av parklind og lindearter vurderer Miljødirektoratet at rapporten ikke gir grunnlag for anbefalinger om å avstå fra å plante lindetrær for å bedre forholdene for humlene. Bymiljøetaten i Oslo har derfor besluttet å fortsette planting av parklind og andre lindearter. Det er heller ikke aktuelt å fjerne eksisterende lindetrær.

Informasjon om rapporten VMK utarbeidet, samt hele rapporten finnes i linken til høyre

Siste nyheter