• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • De viktige trærne- ByKUben inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter

De viktige trærne- ByKUben inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter

15. september 2021
NAL og Bykuben, Oslo kommune inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter. Få med deg dette viktige kurset som er rettet mot arkitekter, landskapsarkitekter, by- og arealplanleggere. Delta fysisk i Klimahuset i Oslo eller digitalt.
De viktige trærne – om trær i byggeprosjekter
Alle medlemmer av FAGUS sine tilslutta organisasjoner kan delta til medlemspris. Hvis du ønsker å delta melder du deg på som «ikke-medlem» og fratrekk gjøres ved fakturering. (Merk FAGUS).

Program for dagen: 

09.00 – 09.10 Velkommen ved Naturhistorisk Museum
Brit Lisa Skjelkvåle, Museumsdirektør, Naturhistorisk museum

Trær fra ide og visualiseringer til virkelighet

09.10 – 09.20 Prosjekt Oslotrær, Samarbeid for økt plass til trær
Hanne Johnsrud, Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune

09.20 – 09.40 Hvorfor er trærne så viktige for byen – og hva krever de tilbake?
Tørres Rasmussen, Seksjonsleder, Bymiljøetaten, Park og byrom Oslo kommune

09.40 – 10.00 Utfordringer og muligheter for trær i planer og prosjekter
Sissel Vestervik Mordt, Prosjektleder byutviklingsprosjekter, Bymiljøetaten, Oslo kommune

10.00 – 10.20 Hva skal til for å bringe inn trær som grønne kvaliteter i byggeprosjektene?

Om hvordan vi planlegger store trær inn i bygatene i Lilleakerbyen, slik at de skal trives og passe inn i teknisk infrastruktur.
Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft og samfunnskontakt, Mustad Eiendom 

10.20 – 10.30 Spørsmål

10.30 – 10.45 Pause

Tiltak for bedre planlegging og utforming med trær

10.45 – 11.30 Rett tre på rett sted. Trærnes form, funksjon og egenskaper 

Henrik Sjöman, Vitenskapelig kurator, forsker og underviser, Gøteborgs botaniske trädgård /
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

11.30 – 11.50 Frø til trær må sås tidlig. Tidsaspekt i prosjekter med trær 

Morten Melby, Daglig leder, Melby planteskole

11.50 – 12.00 – Spørsmål

12.00 – 13.00 Lunsj

Når det ikke finnes rom for «skal bare». Tiltak for vern under bygging

13.00 – 13.30: Praktisk bruk av standarder og veiledere for å bevare eksisterende trær og sikre vekstforhold for nye trær – Gjennom og etter byggeperioden
Hanne Wells, Fung. avdelingsdirektør, Samfunn og bærekraft, Standard Norge

13.30 – 14.00 Hvem tar ansvaret? Hva kreves av prosjektert materiale og hva må ivaretas under byggingen?
Karsten Totland Raddatz, Styreleder NAML, Daglig leder Hageform AS og Petter F. Rogneby, Hageform AS

14.00 – 14.15 Spørsmål og avslutning

14.15 – 14.30 Pause

 

Påfølgende – Invitasjon til direktesendt samtale/debatt

1430 – 1600 Byens kronetak – et fellesgode? Trærs rolle for folkehelse og byutvikling.
Samtale på tvers av politikk og botanikk, kultur og nærnatur.

 

1600 Avslutning, guidet tur i arboretet i botanisk hage

Siste nyheter