• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Det kommunale prosjektet Oslotrær har som mål at det blir plantet 100 000 trær frem til 2030

Det kommunale prosjektet Oslotrær har som mål at det blir plantet 100 000 trær frem til 2030

30. mai 2021

Verdien av selve treet er ikke hovedsakelig  som tømmer eller ved,  trær bidrar med økosystemtjenester, og verdien av disse tjenestene i bymiljø er kanskje høyere enn vi kan klare å forestille oss.  Trærne forbedrer luftkvaliteten, lagrer karbon, reduserer støy, reduserer avrenning, fordrøyer vann, skygger og kjøler og beskytter mot vind, regn og sol. Trær er dessuten viktige leveområder for både dyr og insekter. FAGUS mener også at trær forebygger kriminalitet.  Trær har dessuten verdier for hver enkelt av oss i hverdagen. Trærne gjør godt for både den fysiske og psykiske helsa og bidrar til velvære og rekreasjon.

Prosjektet koordineres av ByKuben – Oslos senter for byøkologi, som ligger under Plan- og bygningsetaten. Satsingen har en tidsramme på ti år og har ambisjoner om å samle kompetanse, innsats og kunnskap og å gi bytrærne en statusheving.

I byrådserklæringen for 2019–2023 er det en målsetting om å plante 100 000 trær frem til 2030.   I bestillingen heter det at ByKuben skal bidra til at kommunens egne virksomheter øker graden av treplanting i egne prosjekter, altså å koordinere innsatsene fra alle etatene som har befatning med treplanting.  Det andre er å løfte frem betydningen av trær i byen. Det tredje punktet er at det skal skapes en bevissthet og et ønske om økt treplanting blant innbyggere og privat næringsliv.

Les mer om ByKuben og prosjektet i denne artikkelen fra Arkitektnytt

Verdien av trærnes økosystemtjenester i Toronto er i perioden 2008-2019 beregnet til å ha økt fra 28 til 55 millioner kanadiske dollar. Dette skyldes for en stor del mer detaljerte og bedre beregningsmetoder. Tjenestene trærne utfører omfatter blant annet karbonbinding via fotosyntesen, energisparing på grunn av skyggegivning, fjerning av luftforurensning, fordrøying av vann og redusert avrenning.
Bilde: Urban Forestry, City of Toronto by Kim Statham. Illustrasjon: FAGUS

Siste nyheter