• Hjem  > 
 • Nyheter  > 
 • Elleve milliarder trær i Norge , NIBIO har overvåket trærne i de norske skoger i mer enn 100 år

Elleve milliarder trær i Norge , NIBIO har overvåket trærne i de norske skoger i mer enn 100 år

4. februar 2022

Landsskogtakseringen ved NIBIO har siden 1919 målt og registrert skogen i Norge. Tallene deres viser at vi har drøyt elleve milliarder trær i Norge, og at de til sammen binder over 800 millioner tonn CO2, og at det hvert år bindes rundt 23 millioner tonn CO2 via trærnes fotosyntese.

Trærnes ti på topp i Norge – Nibio

Trærnes ti på topp – i antall

 1. Bjørk: 4,9 milliarder
 2. Gran: 3,2 milliarder
 3. Furu: 1,5 milliarder
 4. Gråor: 392 millioner
 5. Rogn: 327 millioner
 6. Selje: 152 millioner
 7. Osp: 121 millioner
 8. Hassel: 102 millioner
 9. Eik: 90 millioner
 10. Sitkagran: 53 millioner

 

Feltarbeiderne oppsøker egne utvalgte prøveflater og måler alle trærne med en diameter i brysthøyde på mer enn fem centimeter som ligger innenfor en sirkelflate på 250 kvadratmeter.

Landsskogtakseringens prøveflater er sirkulære, med et areal på 250 kvadratmeter. Innenfor sirkelen måles alle trærne som har en diameter i brysthøyde på mer enn fem centimeter, og i tillegg registreres over 80 ulike parametere, slik som diameter, høyde, alder, antall døde stående og liggende trær, grad av forråtnelse, og hva slags vegetasjon det er på bakken.

Hvert tre på prøveflaten stedfestes og hver prøveflate blir besøkt med fem års mellomrom.

Bjørk, gran, furu, or, rogn, selje, osp, eik, hassel og sitka. Dette er de ti mest tallrike treslagene våre. Men, for mange er det kanskje ikke antallet som er det viktigste?

Noen har sine favoritt-treslag som vekker minner fra vår, sommer, høst og vinter – det kan være insekter som summer rundt gåsunger på selja, duften av blomster, vind som suser i trekronene, eller blader som faller mot sakte mot marken. Har du et favorittminne? Et favoritt-tre? Eller en favorittskog?

 

Siste nyheter