EU og gummigranulat

24. juli 2019

Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og det finnes per i dag om lag  1750 kunstgressbaner i Norge. De oppmalte bildekkene og andre typer granulat fra nyprodusert industrigummi som brukes på kunstgressbaner er nå ansett som en av de største landbaserte kildene til mikroplast. Det viser seg at selv en godt driftet bane sprer granulatet i det ytre miljøet, spesielt baner med vinterdrift.
EU varsler nå at det kan bli forbudt med  produksjon og bruk av gummigranulat. Det har kommet mange innvendinger, og her finner du lenker til hva noen av ressursene tilknyttet norsk fotball mener om den eventuelle endringen.

NIBIO ( Norsk institutt for bioøkonomi ) har funnet at i Vannområde Indre Oslofjord Vest tilsvarer dette mer enn 100 tonn granulat per år, som slippes ut i naturen. Vannområdet ba NIBIO om å ta jordprøver rundt tre av disse fotballbanene med vinterdrift for å bekrefte lekkasje fra banene. Jordprøver viste at store mengder – opp til flere kg per kvadratmeter – finnes i nærheten av kunstgressbanene, og analysen av granulatet med simultan termisk analyse og Fourier-transformert infrarød spektroskopi ga oss innsyn i den kjemiske sammensetning av disse granulatpartiklene.

Les mer om hva NIBIO har funnet  ut hva angår kunstgress her.

 

Siste nyheter