FAGUS årsmøte 2020 er gjennomført

30. april 2020

FAGUS gjennomførte sitt årsmøte 29.04.2020, leder gjennom fire år Tore D. Carlsen tok ikke gjenvalg, og leder for  FAGUS  fra 29.04 er Tim Fosvold som også representerer vår stifterorgansisasjon NAML.

Nestleder gjennom fire år Ingrid Marie Eidsten (NGF), og styremedlem gjennom to år Elisabeth Schöttler (BPI) avsluttet også sine verv i FAGUS.

Nytt styre for 2020 er som følger:
Les mer om våre stifterorganisasjoner her

Leder NAML Tim Fosvold
NGF Ingrid Klingberg
NLA Mona Vestli
NGF Ole Lima
NTF Tørres Rasmussen
BPI Aina Hovden Lunde
Vara NAML Henrik H. Ingebrigtsen
Vara UIO-fri Katrine Johansen

Siste nyheter