FAGUS Nettverkstreff i Indre Østfold

4. januar 2019

FAGUS Nettverkstreff Indre Østfold 18.januar 2019

Et nettverkstreff for alle som er en del av grøntanleggsbransjen i indre Østfold omegn.

Sted : Scandic Brennemoen Hotell, Slitu

Program :

08.30-09.00 – Kaffe og registrering

09.00-09.05 – Velkomst og informasjon v/Mari Myhrene, Daglig Leder Fagus

09.05-09.45 – Hvordan skal vi lykkes med å skape gode byer/steder og  stedsutvikling i nye Indre Østfold Kommune? Hvordan skal den nye grønt-avd i  Økommune organsieres ?  v/Maren H. Holsen, Kommunaldirektør for Stedsutvikling og innbygger-dialog.

09.45-10.15 – Institutt for landskapsarkitektur, og samarbeid med bransjen, v/Tore Edvard Bergaust, Leder Institutt for Landskapsarkitektur NMBU

10.15-10-30 – Pause

10.30-15.00 (inkl. lunch 11.30-12.00) – Vinklinger på utfordringer og samspill fra ulike aktører i bransjen. Foredragsholdere: utførende Anleggsgartner v/Paal Lund (Steen & Lund AS), Planteleverandør v/Tore Seim (Tore Seim AS), Skjøtsel og drift v/Inger Hilmersen (Fredrikstad Kommune), Planlegger/Landskapsarkitekt, Torunn Hognestad (Rambøll AS) og eier, Tørres Rasmussen (LING arkitektur, Grøntanleggsforvalter).

Avsluttes med en erfaringsutveksling fra salen.

Siste nyheter