Grønnvasking – den nye hvitvaskingen

15. november 2019

Grønnvasking er et fenomen hvor et produkt eller et selskap utgir seg for å være mer miljøvennlig enn det egentlig er. Selskapet eller organisasjonen bruker mer tid og penger på å fremstå som “grønne” gjennom reklame og markedsføring, enn å faktisk praktisere en forretningspraksis som minimerer  negativ miljøpåvirkning.

I juli 2020 ble den norske Grønnvaskingplakaten lansert, utarbeidet av Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Plakaten skal være en veileder og fungere som rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Mer enn 100 norske virksomheter har allerede signert.

Gode løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling, og helt konkrete resultater, krever et samarbeid mellom alle aktører i bygg- og anleggsbransjen. FAGUS er pådriver for at løsninger velges ut fra et bærekraftperspektiv, i FAGUS rådgivning har vi en egen rådgiver på sirkulærøkonomi og vi er opptatt av de sertifiseringsløsningene  som gjør det enklere for forbrukere å stille krav til løsninger og produkter. i Dag har vi sertifiseringer som Miljøfyrtårn, BREEAM, GREENBUILDT m.m

Vi i FAGUS ønsker at våre FAGUS rådgivere skal gi råd om løsninger som gir reellee positive effekter for klima, natur og mennesker. Vi må hjelpe bransjen å ta beslutninger som ikke bare ser pent ut, men som er basert på effekt, hva de kan utføre og fakta. På denne måten blir ikke utemiljøet bare pen kakepynt, men endel av løsningene. Bygg & anleggsbransjen,  grøntanleggsbransjen og andre  har alt å vinne på å bruke løsninger som bidrar til reelle klimatiltak til det beste for kundene og for samfunnet som helhet.

Stadig flere kunder ønsker at bærekraft skal være endel av løsningene  når det anlegges utemiljø,  og vi i FAGUS ønsker virkelig at tiltakene som velges skal gi reelle tiltak som har en positiv reell effekt på klima og miljø.

Grøntanleggsbransjen ønsker ikke å bare være pen pynt på kaken, vi er en del av den fremtidige løsningen, innholdet som gir kaken den virkelig gode smaken !

Gode, bærekraftige løsninger oppstår når hele verdikjeden, både rådgiver, leverandør, entreprenør og byggherre går sammen, med et ønske om å tenke nytt. Nytt plantemateriale, nye produksjonsmåter for jord, nye løsninger for overvannshåndtering,  ny teknologi på energi og materialvalg har gjort det mulig å ta grep som for få år siden bare var teoretiske.

Gode løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling, og helt konkrete resultater, krever et samarbeid mellom alle aktører i bygg- og anleggsbransjen., slik at løsningene  velges utifra et et helhetlig perspektiv. Kun ved å ha mange tanker i hodet samtidig vil man finne de riktig gode løsningene, derfor er samhandling mellom fagfolk helt essensielt for å nå de virkelig gode løsningene i fremtiden.

 

 

Siste nyheter