Grøntanlegg med ville vekster

21. mai 2019

Ville Vekster gir inspirasjon til å bruke naturen i nærområdet som inspirasjon for utvikling av grøntanlegg !
Norske planteprodusenter tilbyr vekster som er naturlig viltvoksende. Her er et lite utdrag fra boka, som er en god inspirasjonskilde, og har nyttig kunnskap knyttet til temaet Ville Vekster:

Parker og andre grøntanlegg prosjekteres og beplantes etter planer utarbeidet av profesjonelle aktører som landskapsarkitekter og anleggsgartnere, tilpasset bruk, økonomi og vedlikehold (tynning, beskjæring, klipping, utplanting, luking). Selv om noen bruker fagfolk til å lage en plan for sin private hage, vil de fleste av oss selv å utforme og beplante den etter beste evne.

Før man starter med å hente inn viltvoksende planter til hager og parkanlegg, er det viktig å gjøre seg kjent med variasjonene i omgivende natur. Lokalklimaet er viktig. Det vil være stor forskjell på hvilke arter som kan plantes nord i landet eller i sør, i innlandsstrøk eller ved kysten, i lavlandet eller i fjellet. Vi er ellers selv i stand til å vurdere sol og skygge på tomten, og om det finnes særlig tørre eller fuktige partier, om det er lune plasser eller svært vindutsatte områder. Ønskes det etablert en naturbiotop i hagen med trær, busker og bunndekkende planter, er det lurt å søke opp et forbilde i naturen, og finne ut hvilke planter som vokser sammen. Det er viktig å registrere om plantene ser ut til å trives best i halvskygge eller i full sol. Vi kan også supplere med arter fra andre naturbiotoper, og særlig i hager er det mye som kan gjøres med jordsmonnet (skifte ut jord, gjødsle, kalke m.m.). Mulighetene er mange! 

Også om jordforholdene på tomten kan vi få litt informasjon ved å se på hva som vokser naturlig i nærområdet. De fleste viltvoksende arter med unntak av dem som helst vokser på kalkgrunn og er basekrevende, trives på noe næringsfattig og godt drenert jord. Myrjord bør få tilførsel av sand og grus, tett leire av organisk materiale, og skal vi plante basekrevende arter bør jorden kalkes. I tillegg bør vi være forsiktige med innkjøp av særlig næringsrik jord som vil kunne være for kraftig for de mer nøysomme artene. Vi bør heller ikke bruke blandingsjord eller jord av ukjent opphav som kan inneholde frø og planter vi helst ikke vil ha i hagen, som for eksempel skvallerkål, åkertistel, kveke og løvetann. Lokal jord fra naturbiotoper i nærområdet kan i beskjedne mengder hentes inn som et alternativ, hvis mulig.

Ville Vekster for hager og grøntanlegg i boka skrevet av Ingvild Austad, Leif Hauge, Alf Ivar Oterholm, Leif Ryvarden og Nils Skaarer. Boka er utgitt av Vigmostad og Bjørke  og heter Ville Vekster for hager og grøntanlegg.

Via vår rådgivningstjeneste har FAGUS sine rådgivningsabonnenter  tilgang til ekspertise på plantevalg, landskapsøkologi og  mer ! Les  om våre rådgivere her:  https://fagus.no/vare-radgivere/

 

Foto: Leif Hauge

Siste nyheter