Historiske gartnerfag, søknadsfrist 20 april

15. mars 2020

Norsk hagevern er viktig!

Historiske gartnerfag er et deltidsstudium som gir deg er en attraktiv spesialisering innen hagevern. Studiet er ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder.

Vi har mange hundre fredede grøntanlegg i Norge og flere andre med andre former for vern. De mest kjente er Vigelandsparken og Frognerparken.

Vea opplever økt fokus på hagevern, – med det å ta vare på og stolt vise frem hageskatter til omverdenen. Vi har mye å gå på med å reklamere for våre hager som turistattraksjoner.

Vi kan bli mye flinkere på dette i Norge og derfor trengs også kunnskapen hos de som skal planlegge, rådgi, restaurere, drifte og skjøtte slike anlegg.

Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Studentene har praksis og ekskursjoner i innland og utland (bl.a. Gunnebo slott i Sverige og Schônbrunn slott i Wien.)

Søknadsfrist: 20. april!

Historiske gartnerfag – Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)

 

Siste nyheter