• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Hjerkinn – et naturresteureringsprosjekt som viser vei !

Hjerkinn – et naturresteureringsprosjekt som viser vei !

25. august 2020

Restaurering av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell startet i 1999, da Stortinget vedtok å legge ned skytefeltet og ga Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre Norgeshistoriens største restaureringsprosjekt. Stortinget ønsket; en betydelig naturverngevinst, framtidig vern, tilbakeføring til sivil bruk, tilbakeføres til en mest mulig opprinnelig naturtilstand og bygge kunnskap med overføringsverdi.

NINA ble tidlig med som faglig rådgiver i prosjektet på tema naturrestaurering og gjenvekst etter naturinngrep. Forskerne har også jobbet med planleggingen og gjennomføringen av restaureringstiltakene. NINA har evaluert og dokumentert resultatene i flere vitenskapelige publikasjoner, og resultatene viser blant annet hvor mye CO2 vi faktisk kan spare på å restaurere ulike typer natur!

Resultatene som er oppnådd skyldes både aktive restaureringstiltak og naturens egen evne til gjenvekst, sier seniorforsker Dagmar Hagen i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Da prosjektet startet var ikke naturrestaurering på dagsorden, men forskerne har brukt de enorme mulighetene som lå i Hjerkinn-prosjektet til å utvikle ny kunnskap og nye metoder for naturrestaurering. I tillegg har hele 10 mastergradsoppgaver blitt gjennomført med veiledning fra NINA-forskere.

Så når prosjektet avsluttes i 2020 akkurat i det vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering står vi med styrket kunnskap sier Dagmar Hagen hos NINA.

Fjerning av veger i skytefeltet foregår med gravemaskiner og består i å gjenskape terrengformer og dermed legge til rette for naturlig gjenvekst. Foto: Dagmar Hagen, NINA

 

I noen spesielt store og krevende områder trengs det ekstra tiltak, som her med oppformering av vier basert på morplanter i skytefeltet. Til sammen er det plantet ut ca 40 000 vier i ulike anlegg gjennom prosjektet. Foto: Dagmar Hagen, NINA
I dette tidligere massetaket er tidligere landskapsform delvis bygd opp og tilplantet med vier i øvre del for å stabilisere mot erosjon og dempe synligheten av de lyse flatene. Foto: Dagmar Hagen, NINA

 

FAGUS har en egen rådgiver på fagområdet naturresteurering, Astrid Skrindo fra NINA, les mer her

Ny rådgiver i FAGUS Astrid Skrindo

 

Siste nyheter