Humledød og lindetrær

13. juni 2017
Vurderingen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet er ferdig

Miljødirektoratet ba i mars Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK) om å se nærmere på eventuelle sammenhenger mellom humledød og lind. Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter fikk i oppgave å gjennomføre arbeidet. Rapporten er nå ferdig og konkluderer med at det er usannsynlig at lindetrærne er giftig for humler, og at det er behov for mer kunnskap hvis man skal finne ut av eventuelle sammenhenger mellom humledød og lindetrær.

Hele vurderingen fra VMK finnes du i linken til høyre13

Siste nyheter