Impulsforelesning ,

28. januar 2022

Gatenormalen for Oslo: Hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter?

Landskapsarkitekt Kathrine Omnia Strøm, NMBU/ Cowi

Se på del 1
Se på del 2

Siste nyheter