• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Ingen gate uten gatetrær! Her er noen av årsakene til at Oslo kommune ønsker mer trær i gatebildet

Ingen gate uten gatetrær! Her er noen av årsakene til at Oslo kommune ønsker mer trær i gatebildet

4. juni 2020

De fleste trær og busker i byer og tettsteder er plantet for prydverdien, skygge,  del av en avgrensning eller av en annen grunn. Et tre har mange verdier som kan deles inn i sosiale, samfunnsmessige og økonomiske kategorier.  Norsk Trepleieforum  har laget en  artikkel om verdien av trær. 

Bruk av trær spiller en stor rolle for håndtering av overvann, såkalt Lokal overvanns disponering (LOD), mikromiljø med tanke på sol, skygge og vindskjerming. Men trærne er også en del av historien vår, fra fortidens store skoger, treet er  et bindeledd mellom fortid og nåtid. Trærne har i seg selv  en spesiell betydning for folk. Trærnes form,  lyd og lukt av bidrar til å redusere stress og skape stimuli for sansene våre.

Oslos ordfører  Marianne Borgen sto i april på Norsk Trepleieforum sin årsmøtekonferanse og gjentok sin grønne visjon om å plante 100 000 trær i Oslo i kommende ordførerperiode. Et ambisiøst mål om en grønnere by !
Den nye gatenormalen utarbeidet av Oslo kommune har mål som viser respekt for de grønne fagene og  synliggjør viktigheten av naturbaserte løsninger inn i moderne byplanlegging. Oslo har blitt en millionby, og planleggingen av utearealene må tilpasses byen. Kunnskapen  fra Oslo om bruk av trær i bymiljø fra Oslo vil være nyttig i alle norske byer i årene fremover, derfor anser vi i FAGUS høringen av ny gatenormal for å være av nasjonal interesse.

Presidenten i Norges Landskapsarkitekters Forening (NLA) Rainer Stange uttrykker det slik: «et  gatetre er som en «park på stett» og tar ikke mer plass en lyktestolpe, vi ønsker ingen gate uten et gatetre». Stange brenner for gatene som viktige byrom, da vi bruker gatene uansett vær og tid på året og døgnet. Det er også helt klart at det er en effektiv måte å  introdusere årstid, skjønnhet og noe levende inn  i bymiljøet. For å endre gatene slik at de oppfattes som gode gater, hevder Stange at halvparten av gatesnittet bør være fortau eller grønt i forhold til kjørebanen. For å få dette til må det arbeides seriøst med nok jordvolum, lufttilgang og vann for en grønn gatetresuksess !

 

Siste nyheter