• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Innspill til aktuelle nytteorganismer som bør godkjennes i Norge

Innspill til aktuelle nytteorganismer som bør godkjennes i Norge

30. november 2021

Har du innspill til aktuelle nytteorganismer (eller bruksutvidelser på godkjente nytteorganismer) som bør prioriteres å få kartlagt/utprøvd/godkjent i Norge ?

I januar vil NIBIO sende epost til plantevernmiddelimportører og NLR, hvor vi ønsker tilbakemelding om hhv. nye preparater som bør testes, og informasjon om nye plantevernutfordringer i ulike kulturer. Ut fra deres innspill, agronomisk behov og hva som foreligger av dokumentasjon, vil NIBIO (i dialog med Mattilsynet) vurdere hvilke nytteorganismer som er mest aktuelle å få godkjent i Norge, og hvilke organismer som bør kartlegges eller testes i forsøk. Forsøk utføres i samarbeid med NLR hos ulike feltverter, eller i forsøksfelt og laboratorier ved NIBIO.

Vi oppfordrer aktuelle aktører til å søke om godkjenning av prioriterte nytteorganismer, og vi stiller vår kompetanse til rådighet i søknad- og godkjenningsprosessen. Vi kan f.eks. besvare spørsmål eller arrangere møter om utprøving/godkjenning av aktuelle organismer. Vi kan også utføre litteratursøk etter eksisterende, relevant dokumentasjon for godkjenning av aktuelle makroorganismer.  Når det gjelder mikroorganismer, så vurderes disse under samme regelverk og retningslinjer som kjemiske plantevernmidler. Dokumentasjon og vurderinger skal derfor være tilgjengelig i EU, og blir innlevert søknaden om godkjenning av preparater i ulike medlemsland. Dere kan lese mer om ulike søknadstyper og hvordan dere søker om godkjenning på nettsidene til Mattilsynet. Informasjon om godkjenning og bruk av nytteorganismer finnes også på NIBIOs nettsider om integrert plantevern og biologisk bekjempelse.

Det er publisert artikler med bilder av nytteorganismer i Plantevernleksikonet

Voksen blomsterflue Episyrphus balteatus er et viktig nyttedyr. Foto: Nina Trandem, NIBIO.

 

Siste nyheter