• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Jord og masser gjenbruk og handlekraft- vi setter forholdene på Vestlandet i fokus når vi møtes i Bergen 15.02.23

Jord og masser gjenbruk og handlekraft- vi setter forholdene på Vestlandet i fokus når vi møtes i Bergen 15.02.23

7. februar 2023

Hva kreves av jord som skal fungere i nedbørrikt klima? og hva er den viktigste kunnskapen for den som planlegger eller bygger i forhold til jord og masser?

Et av de viktigste kriteriene for en god jord er tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle perioder med lite nedbør, og evne til å lagre overskuddsnedbør uten at det oppstår erosjon og skred. Dette er spesielt viktig på Vestlandet hvor det er faktorer som mye nedbør og hellende terreng.

Å utvikle jordløsninger som sikrer god rotutvikling for aktuelle vekster er et viktig erosjonshindrende tiltak, som også bidrar positivt til å binde karbon. På Vestlandet er det bundet mye karbon i torv, som er dominerende jord i forsenkninger i landskapet og den mest vanlige jorda å komme borti i alle utbyggingsprosjekter. Hvis målet er å utlukkende å benytte torvfri jord i grøntanlegg og ved revegetering, hva skal en da gjøre med de store mengdene torv som graves opp?

Er det slik at en kan lage velfungerende jord av steinmel, tunellmasser og kompost? Eller er det slik at den mest egnede jorda for forholdene på Vestlandet bør lages ved foredling av jordressursene som graves opp i utbyggingsprosjekter?

Jord og masser en del av klimabildet og en ressurs som må forvaltes og utnyttes med kunnskap og klokhet !

Bli med oss og lær mer om jord og masser 15.02.23- delta digitalt eller fysisk!

Siste nyheter