• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Gravplasser som en del av parker og utemiljøområder i byen

Gravplasser som en del av parker og utemiljøområder i byen

22. mars 2019

Behovet for verdighet, evighet og trøst er konstant formidlet FAGUS rådgiver og forsker på NMBU, Kirsten Lunde under et LOG arrangement i mars. Gravplasser var hovedtema, og Kirsten Lunde snakket om hvordan gravplassen har endret seg de siste årene. Vi ønsker ikke lenger bare kistegraver eller urnegraver. Kirkegårdene i dag må tilby flere ulike typer graver: individuelle graver, individuelle graver i fellesskap, felles gravminne med felles beplantning, steder for askespredning,  ja listen er lang over de ulike gravplassene som vi i dag kan velge mellom- og våre barn ønsker i enda større grad å velge hvordan gravplassen skal være. Kulturen vår endrer seg raskt på dette området, og for de som er involvert i planlegging av gravplasser på ulike nivå er det viktig å se at tradisjoner og ritualer er ikke lenger faste, men endrer seg raskt i takt med ulike generasjoner, ulike familier og individ. Dagens unge kjøper tjenester fremfor å grave på kirkegåden selv. De ønsker faglig kompetente mennesker som kan levere en tjeneste.
Det er interessant å tenke at kirkegården også er for de levende, og at grøntområder er en knapphet. Ved å tilrettelegge disse områdene kan de gjøres til gode miljøer for alle aldersgrupper i samfunnet.

Utformingen og beplantningen av gravene er i endring, og det er en trend at det benyttes mer stauder i beplantningene. Beplantning av graver og gravplasser, og utforming  av anlegg, må gjøres  på en måte som fremmer estetikk og symbolikk, men som også har fokus på vedlikehold og skjøtsel.

Kirsten Lunde nevnte økt bruk av stauder, stier og skoger som en del av trenden. Norsk Gartnerforbund ved staudegruppa bekrefter at  bruk av stauder på  gravplasser og kirkegårder er et godt alternativ til tradisjonell beplantning.

Vi i FAGUS ser også hvordan gravplasser kan være et ressurssenter for å lære om pollinerende innsekter, få mer kunnskap om planter & trær, gi alle de levende som tilhører området kunnskap om naturen gjennom tilgang til et nærområde.

Det er helt klart at vi her ser en samfunnsendring innen hvordan våre gravplasser skal utformes og se ut. Kundene ønsker flere valg, og gravplassene er viktige grøntområder.

I FAGUS rådgivning har vi god kompetanse på gravplasser,  plantevalg,  lyssetting, og mange andre fagområder. Bruk våre rådgivere når du planlegger, drifter utvikler grøntanlegg, sammen former vi fremtidens grøntområder for de levende.

 

Siste nyheter