Klimamål og utslippsfrie anleggsplasser

3. juni 2019

Klimamålene til Oslo kan du finne her:

30 prosent av transportutslippene i Oslo kommune kommer fra byggeplasser. Nå tar Bymiljøetaten grep for å få utslippene ned, og har blinket ut opprustingen av Olav V’s gate og Klingenberggata som et pilotprosjekt for utslippsfrie anleggsplasser. Anbudsinnbydelsen er ventet å foreligge i april i år.

I 2016 ble det lagt fram en ny klima- og energistrategi for Oslo kommune. Der ble det satt ambisiøse mål for klimaarbeidet framover. Det ble vedtatt at de direkte utslippene i Oslo skulle reduseres med 50 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-nivåene.

Målet om en halvering av utslippene innen 2020 forutsatte fullskala CO2-rensing ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, og da dette ble utsatt ble målene justert til en 36 prosent reduksjon i 2020, 50 prosent så tidlig som mulig etter 2022 og 95 prosent innen 2030.

Les mer om utslippsfrie byggeanlegg her

Oslo Miljøhovedstad 2019- les mer om dette her

Miljøpolitikken utfordrer oss, tiltak kan oppleves som urimelige. Samtidig krever hensynet til klima og miljø at vi handler nå, og vi vet at oppslutningen er stor. Når det protesteres mot restriksjoner i biltrafikk er det lett å glemme at luftforurensningen i byen for kort tid siden var uakseptabel. Tidligere kunne vi ikke bade i Oslofjorden fordi vannet var forurenset av lokale utslipp. I dag bader folk som aldri før.

Vi må bli enda flinkere til å ta vare på det vi har. Miljøhovedstadsåret handler mye om å øke kunnskapen og om hvordan hver og en av oss kan bidra til å bevare miljøet, og jobbe for at Oslo skal bli en enda grønnere by !

Grønn vegg i urbant miljø !
Kilde: pinterest

Siste nyheter