• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Knappheten på ressurser gir driftsutfordringer, hvilke konsekvenser kan dette få for grøntanleggsbransjen?

Knappheten på ressurser gir driftsutfordringer, hvilke konsekvenser kan dette få for grøntanleggsbransjen?

10. mars 2022

Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML) avholdt sin årlige fagkonferanse og årsmøte i Bergen 11-12 mars . Dette ga tid til fagdiskusjoner blant medlemmer av NAML.

Etter to år med pandemi, skyller nå en ny bølge over landet som vil kreve samhandling mellom ulike deler av bransjen opp mot myndigheter.

Det er mye som tyder på at  prisøkningen som følge av knapphet på ressurser vil få konsekvenser.

Bare de siste ukene  har prisen på anleggsdiesel  hatt en økning på 50 %  skriver nettavisen 4.mars. Krigen er en stor tragedie for Ukrainere og det Russiske folk,  men krigen vil også påvirke våre liv og våre virksomheter fordi den gir ytterligere prisvekst, og knapphet på innsatsmidler næringa trenger for å opprettholde aktiviteten.

 Anleggsgartnerne nevner dette selv som en utfordring som har kommet inn fra sidelinjen når utfordringene bransjen står i diskuteres i workshop i Bergen 12. mars 2022.Knappheten på menneskelige ressurser har anleggsgarnternæringa ved NAML kjent på, og tiltak er igangsatt for å få god rekruttering inn i bransjen.   Prisveksten som følger ressursknappheten  vil gi helt andre utfordringer.

Selvforsyningsgrad og dekningsgrad sier lite om vår selvforsyningsevne og hvordan vi klarer oss dersom en krise skulle ramme oss, ei heller om hvordan næringer vil håndtere følgene av prisøkningen  på innsatsmidler som trengs  for å utføre daglig arbeid.

Anleggsgartnerne og gartnerne bør ikke sitte igjen med ansvaret og regningen, byggherrer bør ta sin del av regninga. Større usikkerhet om risikobildet i fremtidige kontrakter bør påvirke utformingen av kontraktene fremover.

Godt samarbeid på tvers av de ulike rollene i bransjen vil være viktig for hvordan grøntanleggsbransjen kommer ut av knappheten.

Pandemien utløste krisepakker i samfunnet,  spørsmålet for vår bransje er hvordan  knappheten på ressurser vil påvirke oss på kort  og lang sikt. og om samfunnet vil være tjent med å kompensere for prisveksten for å holde bedriftsnorge i gang , her bør bransjen samle kreftene mot myndighetene for å synliggjøre hva utvikingen vi nå ser vil kunne medføre.

Smart og effektiv bruk av ressurser er viktigere enn noen gang,  å jobbe sirkulærøkonomisk er fremtiden, men akkurat nå vil knappheten på ressurser gi  anleggsgartnerne driftsutfordringer med umiddelbar virkning, vil samfunnet være der eller vil bedriftene måtte håndtere dette alene?

Siste nyheter