• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Kortklipt gress- et godt utgangspunkt for utvikling av utemiljø som dekker flere behov

Kortklipt gress- et godt utgangspunkt for utvikling av utemiljø som dekker flere behov

6. juni 2021

Dersom holdningene til gressplen endres, representerer disse gresskledde flekkene mellom husene i de fleste tettbebygde strøk, og større areal i våre offentlige parker en gigantisk mulighet. Ikke bare for mer mat og ly til våre pollinatorer, mindre vanning av gressplen og lavere utslipp fra klippere. For å nå bærekraftsmålene samfunnet har satt må private som offentlige aktører bidra, og bidraget kan virke lite- men den enkeltes lille bidrag blir til sammen et stort.

Gress er ikke død ørken, og for å gjøre det helt klart helt fra start- at gress er levende materiale som har fotosyntese, et aktivt rotsystem og er habitat for insekter både over og under bakken. For mange huseiere vil et naturlig alternativ være dekker som grus og belegningsstein, og det er ikke det vi er ute etter å oppnå. Gress på rett sted er helt topp, sammen med andre typer beplantning kan vi skape miljø som ser flotte ut, og samtidig har viktige funksjoner i utemiljøet.

For de områdene hvor vi skal spille golf, eller fotball- forflytte oss , ha konsert eller picnic, spille badminton, turne eller kaste freesbee- så er en aktivitetsplen det allerbeste. Med god planlegging kan en slik gressmatte stelles med robotklipper og gi minimalt med utslipp , korte klippeintervaller gir svært kort avklipp som blir til næring for gressmatta.  Kortklipt gress kan ikke erstattes, men leve godt sammen med eng eller blomstereng. Bruk  trær, blomster og andre planter til å gi hagen variasjon. Våre gressarealer er ikke en trussel mot biologisk mangfold, men en mulighet til å utvikle våre grøntanlegg videre på nye og fantastiske måter.

Vi har i dag et økende ønske i samfunnet om å lage hager og utemiljø som bruker naturens virkemåter slik som opptak og fordrøying av vann, tilrettelegging for truede insekter, beplantning med mat og urter, utforming av et miljø om inviterer lokal fauna og som gir insekter leveområder.  Det er i lys av dette, at fokuset rett vekst på rett sted, og ny kunnskap og vitenskap om å skape gode naturlige miljø i hager og utemiljø som bringer naturen hjem til der folk bor- ja det gir oss nye muligheter til å hjelpe naturen, men det gir oss også mulighet til lå hjelpe oss selv. Det som er bra for kloden er ofte også bra for oss mennesker.

Det er kø for å få tak i en parsell i byene, folk ønsker seg båt og vil – det plantes og ordnes i hager- ja for det er dette som skjer med oss når vi er i en krise, vi blir opptatt av de nære ting. «COVID effektene», i tillegg til naturens tilbakegang samlet sett over tid, og samfunnet og individenes interesse for å bidra til å stanse denne tilbakegangen. Dette er faktorer som gir oss en kjempemulighet til å bruke våre utemiljø enda bedre i årene fremover.

 

Naturbaserte løsninger- livskraftige og kretsløpbaserte løsninger mener vi i grøntanleggssektoren er virkemiddelet for å nå samfunnets bærekraftsmål, merverdien disse løsningene gir oss som innbyggere er kanskje større enn vi klarer å se i dag? For det er ikke ja eller nei til kortklipt gress, det er rett vekst på rett sted, og klok bruk av de utemiljøene vi forvalter som enkeltpersoner og samfunn slik at utemiljøene bidrar med tjenester på best og flest mulige måter slik at vi som samfunn kan nå våre bærekraftsmål.

Siste nyheter