Kunnskap om jord

16. august 2019

Av jord er vi kommet. Til jord skal vi bli. I århundrer har disse ordene oppsummert et menneskeliv. Begrepet jord har derfor en sentral plass i vår kultur. Likevel har få god kunnskap jord i våre dager. Det er tankevekkende, for jord er livsviktig for klima, miljø og planteproduksjon.

FAGUS inviterer til seminar der jord som vokseplass for planter er det sentrale. Målgruppa er folk som bestiller, planlegger, anlegger og vedlikeholder grøntanlegg. Etter seminaret skal deltakerne kjenne noen sentrale jordfaglige begreper som er viktig når gode grøntanleggsprosjekter skal beskrives. De skal også kjenne hovedprinsippene bak drenering og gjødsling.

Til å forelese dette omfattende tema har FAGUS engasjert en fremragende fagformidler. Agnar Kvalbein er sivilagronom og pedagog. Etter 25 år som gårdsbestyrer og lærer ved Gjennestad gartnerskole ble han spesialist på golfbaneskjøtsel og til sist forsker på gress til grøntanlegg i NIBIO. Ved siden av forskning drev han omfattende fagformidling i inn- og utland. Nå er han pensjonist, men han liker veldig godt å utfordre bransjefolk til nytenking basert på solid, forskningsbasert kunnskap.

Når det gjelder anleggsjord har han sterke meninger om at manglende kunnskap både hos produsenter og kunder gir grunnlag for mange feilleveranser og dårlige anlegg. Tittelen han har valgt: «Blant de blinde er den enøyde vis», henspiller på hvor lett det er få villede dem som ikke har kunnskap nok.

FAGUS ønsker å heve kompetansen og inviterer til seminar i Bodø, Trondheim og Oslo- påmelding her!
Programmene ligger sammen med påmeldingen. Vel møtt !

Her kan du lese mer om FAGUS sin styreleder Tore D Carlsen, som i siste nummer av park og anlegg er intervjuet om det å produsere kompostbasert jord.

Siste nyheter