Kunnskap om kompost og kompostering

4. mars 2017
Hva finnes?

Kompost i flere former blir mer og mer aktuelt i vekstjord som en del av kretsløptanken, men det finnes få undersøkelser foretatt på stor skala som omhandler komposteringsprosessen. Mye av dokumentasjonen retter seg mot landbruket og de gevinster bruk av kompost kan gi her. Noe av kunnskapsgrunnlaget vil uansett være felles uavhengig av bruksområde og for den som ønsker å lære mer om komposten og dets egenskaper presenterer vi her et utvalg av tilgjengelig litteratur.

Siste nyheter