Lunsjwebinar med Vannfakta 28.mars

9. mars 2023

Klimatilpassing med naturtilpassede løsninger for bedre bærekraft og biodiversitet. Hvorfor, hva, hvor og hvordan? Men mest av alt med praktiske eksempler, innspill om faktorer en (for all del) må ta hensyn til og tips om veien videre.

Naturbaserte løsninger gir en rekke fordeler, men vi har også utfordringer som må løses, både faglig og knyttet til enkelttiltak. Jeg har sett naturbasert lokal overvannsdisponering og flomtiltak som ikke tåler vann. Jeg har også gode eksempler på LOD-tiltak som virker, både for å disponere nedbør som ressurs, og som mulighet for å kommunisere løsningene ut til innbyggerne.

Som fagjournalist har jeg eksempler jeg vil dele fra tiltak som er bygget. Jeg har også en sterk oppfordring om å ta temaet på alvor. Naturtilpasset overvannsdisponering kan bidra til å ruste oss mot klimaendringene og bidra til å styrke naturen, samtidig som vi sparer ressurser. Men vi begynner å få det travelt. Også derfor må ting bygges med færrest mulig feil og planlegges for drift og vedlikehold. Jeg håper deltakerne i lunsjwebinaret sitter igjen med inspirasjon og innsikt, som kan bidra til robuste blågrønne løsninger.

Påmelding til vårt digitale lunsjwebinar 28.mars kl 11-12

Siste nyheter