• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Mer kunnskap om naturresteurering ? Denne timen vil du ikke gå glipp av !

Mer kunnskap om naturresteurering ? Denne timen vil du ikke gå glipp av !

17. april 2021

Tema  på vårt lunsjwebinar 26.mai : Naturrestaurering – innføring, eksempler og litt om FAGUS-spørsmål.

Påmelding til lunsjwebinaret finner du her:  Påmelding – FAGUS

Mer om Naturresteurering:

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. I NINA har vi i en årrekke jobbet med forskning på naturrestaurering både til vanns og til lands.

Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt. Å restaurere natur betyr å gjenopprette og forbedre økologisk tilstand og naturverdier i områder som er forringet eller ødelagte. Også avbøtende tiltak som forebygger eller hindrer tap av naturverdier kan inngå i restaurering.

Naturinngrep og ødeleggelse av habitater er den største trusselen mot naturmangfoldet, men likevel fortsetter nedbygging og tap av natur over hele verden, også i Norge. Naturrestaurering er helt nødvendig for å bremse, stoppe og aller helst snu den negative trenden med tap av natur. Dette har også Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (ICCP) slått fast i sine globale kunnskapsrapporter. Derfor har FN vedtatt at 2021-2030 skal være det internasjonale restaureringstiåret.

Siste nyheter