Mer om jord & masser

5. februar 2020

 Å bruke stedegen jord er mer miljøvennlig og rimelig, men ofte velges det andre løsninger som kanskje bunner i usikkerhet og krav fra bestiller , utførende eller drifter ?

Vi fortsetter å sette fokus på jord & masser, denne gang har vi invitert FAGUS rådgiver og NIBIO forsker Erik Joner, Erik Solfjell fra Statens Vegvesen- sammen ned representanter fra næringa som skal si litt om de benytter stedegne masser, og hvordan de i så fall gjør det.

Kravene er så mange- så det er lett å gå seg vill !

Vel møtt !

FAGUS fagseminar_masser

 

Siste nyheter