• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Mer vegetasjon og grøntområder i byområder  inkluderer alt fra å plante trær til å etablere større parker og grøntområder i urbane strøk

Mer vegetasjon og grøntområder i byområder  inkluderer alt fra å plante trær til å etablere større parker og grøntområder i urbane strøk

28. mars 2023

Vegetasjon bidrar til å heve byens estetikk og gjøre det mer attraktivt for både innbyggere og besøkende, effekter som  demping av støy og luftforurensning, temperatur reduksjon / skyggeeffekt er noen det vi vet vegetasjon i urbane miljøer bidrar med.
I tillegg bidrar forgrønningen av bystrukturer til å forbedre menneskers helse og trivsel. Studier viser at tilgang til grøntområder kan bidra til å redusere stressnivået og forbedre humøret til mennesker. Mer vegetasjon og grønne områder gir også mulighet for mer fysisk aktivitet.

For å oppnå forgrønning av bystrukturere kan byene implementere en rekke tiltak, dette inkluderer prosjekter som for eksempe ByKuben i PBLE Oslo kommune arbeider for, å utvikle programmer for å plante trær langs gatene, etablere nye parker og nyplantninger.

Målsetninger om planting av trær i  Oslo Kommmune gjennom prosjektet «Oslo Trær» som gjøres gjennom ByKuben setter søkelys på viktigheten av vegetasjon og bruk av trær- vi i FAGUS er glade for at offentlige myndigheter på denne måten viser viktigheten av vegetasjon i urbane miljø.

Siste nyheter