• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Mikroplast i våre omgivelser – to nyttige dokumenter

Mikroplast i våre omgivelser – to nyttige dokumenter

10. november 2017

På Grønn Galla den 17. november kommer to av innleggene å omhandle problematikken med lekkasje av mikroplast og gummigranulater til naturen. Dette er et høyaktuelt tema som også involverer grønn sektor i forhold til valg av materialer til bland annet nærmiljøanlegg og lekeplasser. Vedlagt ligger to dokumenter som viser viktigheten av å holde fokus på de riktige valgene.

Stortingsmelding 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs– avfallspolitikk og sirkulær økonomi» legger bland annet frem regjeringens strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast (plaststrategien).

Foreløpig rapport «Kartlegging av gummigranulat/mikroplast langs vei og idrettsbaner«.  Vannområde Indre Oslofjord vest har kartlagt påfyll og avrenning av gummigranulat ved 30 kunstgressbaner i kommunene
Asker, Bærum, Frogn, Hurum, Nesodden og Røyken. Forfattere:

Ingvild Tandberg, prosjektleder vannområde Indre Oslofjord Vest og Erlend B.Raabe, Bærum kommune.

Siste nyheter