Nasjonal pollinatorstrategi

25. april 2019

Pollinerende insekter har fått mye oppmerksomhet i media de siste åra. Basert på et fagrunnlag utarbeidet av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet lanserte Regjeringa i september 2018 ‘Nasjonal pollinatorstrategi –  En strategi for levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekt’.

Les  mer fra NIBIO   : Bier og blomster er viktige i hverdagslandskapet

Faggrunnlaget og strategien oppsummerer utvikling og status for ville pollinatorer i Norge, herunder årsaker til endringer i forekomsten av ulike arter. Strategien anbefaler også tiltak som bør settes i verk for å unngå fortsatt nedgang i forekomst av pollinatorer både med hensyn til forvaltning av naturressurser og for å opprettholde produksjoner i jordbruk og hagebruk. Produksjoner som er avhengig av pollinering er bl.a. bær, frukt, kløverfrø, åkerbønner og rybs/raps.
Humler og andre pollinerende insekter er avhengig av blomstring gjennom hele sommersesongen. Nå undersøker forskerne hvordan vi kan få «hverdagslandskapet» til å blomstre lenger. Både kantsoner i jordbrukslandskapet, golfbaner og parker kan utnyttes bedre.

NIBIO arrangerer en egen blomsterengdag i Grimstad 20 JUNI . Deltar du på denne dagen vil du få mer kunnskap om forskningsprosjektet fra grasmark til blomstereng, eksempler på hvordan restaureringen av ulike arealtyper kan bidra til økt biologisk mangfold.  Det vil være foredrag om hvordan artsrike blomsterenger kan være tiltak for å øke antall villbier,  frøforsyning & stedegne frøblandinger, retningslinjer ved sammensetning av stedegne frøblandinger og mer til.

Se fullstendig program & info om påmelding her

 

 

 

Siste nyheter