• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • natur vs naturbaserte tjenester, vi sier ja takk begge deler !

natur vs naturbaserte tjenester, vi sier ja takk begge deler !

21. november 2021

Villmarka forsvinner, og vår måte å benytte arealene på er ikke forenelig med at de som kommer etter oss skal kunne leve på samme måte som vi gjør i dag. På Grønn Galla i Drammen 17.-18 november fikk vi en påminnelse om  at våre ressurser i samfunnet ikke er uendelige.

Kommunene er arealforvaltere og samfunnsplanleggere, og disse oppgavene er fulle av dilemmaer. Natur kjemper ofte mot næringsutvikling, vei, energi, arbeidsplasser m.m For i en kommunes ønsker ligger vel ofte et ønske om vekst? Må vekst alltid innebære nedbygging? Klarer kommunene å ta dette ansvaret alene? Det er vanskelig å sette en verdi på naturen, men når vi velger å benytte natur til andre formål gir vi den likevel en verdi som er lavere enn for eksempel boliger eller vei.

Vi har god råd, på vegne av naturen, og norske kommuner har planer om å bygge ned ytterligere arealer- alle til gode formål. Litt etter litt forsvinner arealene vi trenger for å opprettholde  naturen.

Fremtiden er ikke bare grønne parker, fokuset vil bli også de blå parkene hvor land blir til hav. Vi omfavner grønt, blågrønne og grå strukturer som gir samfunnet merverdi. Vi må evne å ha fokus på våre naturbaserte løsninger, men samtidig ikke glemme at uten nok natur blir ikke samfunnet bærekraftig.

Vi har kunnskapen, men vi må sette kunnskapen i system, og vi må evne å ta valgene som gir gode samfunn nå og inn i fremtiden for kommende generasjoner.

Vi i FAGUS tror at en digitalisering på tvers av aktørene i bransjen vår, på tvers av ulike yrker og kompetanseområder kan bidra til å sette  bransjefokus på hvordan digitale løsninger kan  gjøre oss i grøntanleggsbransjen  å regne som den virkelige grønne bransjen , vi sier ja takk til natur og ja takk til naturbaserte løsninger!

Siste nyheter