Nye utemiljø som følge av pandemien

29. mars 2021

Fremtiden til byer og tettsteder er ikke risset i stein. Utviklingen avhenger om vi tør å ta valgene som kreves. Det vil være ulike meninger om stedenes utvikling, maktkamp mellom  interesser, prioriteringer, beslutninger  som fattes som sammen former våre offentlige uterom og utemiljø.

Det er å håpe at utemiljø etter COVID vil fortsette å  verdisettes utifra hva miljøene bidrar med til sosialisering, rekreasjon,  aktiviteter, og mer til.

Denne artikkelen hevder at når vi ser utviklingen rundt i verden, og vi ser utviklingen i bruken av disse områdene, ja det gir kraft i at perioden som kommer blir viktig for å bruke erfaringene fra pandemien inn i planleggingen av våre nye utemiljø  i tiden som kommer.

Vi sier som Winston Churchill: » never waste a good crises», ikke  sløs bort en god krise- » grønn likestilling» for alle innbyggere gir god livskvalitet og har stor verdi for oss som samfunn !

 

Siste nyheter