Nytt år- med nye løsninger !

2. januar 2019

Et nytt år ligger foran oss, og en julehøytid ligger bak oss. Vi har nok en gang feiret jul omringet av tradisjoner og gamle vaner, men gjør vi selv alltid ting på samme måten ?  Verden vi lever i krever av oss at vi tilpasser oss og tar i bruk nye løsninger.

Klimaendringer, miljøutfordringer og en økende befolkning skaper nye utfordringer for kloden vår.  Vi har vår trygghet i det kjente, i å gjøre våre oppgaver med en rutine. Rutinene gir oss trygghet fordi vi har erfart at det har fungert tidligere. Men som hovmesteren kan vi snuble selv om vi gjør det samme år etter år. Vi må som en del av et verdenssamfunn gjøre gamle ting på en ny måte, tenke ut løsninger og finne muligheter som innebærer en forbedring. Mange forskere i dag arbeider med nettopp dette, å finne de gode løsningene for fremtiden.

Vi som verdensborgere må være interessert i å følge utviklingen og bidra til at løsningene får plass i vårt samfunn. Vi i FAGUS ønsker å være en slik pådriver- de gode grønne løsningene er viktige for fremtiden.

NIBIO sine forskere har skrevet en liste over løsninger som kan skape tro på fremtiden og gjøre god nytte i samfunnet i årene fremover. De mange utfordringene- står ikke uten gode løsninger, les bare her: https://www.nibio.no/nyheter/sju-dome-pa-gron-forsking-som-kan-gjere-ein-forskjell?fbclid=IwAR2mgSiDetif6eSwHuQ7yp5IpkqBNt30S-8VhUId6o5m9kWg4o7nK_pwMA8

Siste nyheter