OMBRUK, NLA fagdag i Trondheim 29.april

2. april 2021

OMBRUK er tema for fagdagen til NLA 29.april, FAGUS deltar og det er medlemsrabatt for FAGUS og medlemmer i de tilsluttede organisasjoner og for abonnenter på rådgivningstjenesten

Ombruk defineres som […] at ting som er blitt overflødige, umoderne eller unødvendige brukes på nytt eller omformes i stedet for å kastes. Ofte tenker vi på da på gjenbruk av materiale, som kan bidra til å bevare historiske spor og identitet, og ikke minst bidra til å redusere avfall, nyproduksjon og unødvendig transport.

 

For landskapsarkitekten handler ombruk ikke bare om byggematerialer, men også om arealer, steder og tidshorisont. I en tid der arealene er under stort press, både i naturen, på bygda og i storbyen, er det viktig for oss landskapsarkitekter å tenke ombruk i flere nivåer og på varighet i det vi planlegger. Det er viktig at vi hever stemmen i kampen om arealene.

Fagdagen i Trondheim skal handle om ombruk – både det globale perspektivet og hvilken rolle landskapsarkitekten bør ta, helt ned til prosessen rundt gjenbruk av store trær. Vi får et innblikk i Riksantikvarens bystrategi på ombruk, blir mer bevisst på hvordan vi kan velge tiltak som gagner miljøet i prosjekt og får presentert arbeidet rundt rehabilitering av Trondheims viktigste møteplass, Trondheim Torg. I tillegg kommer fjorårets vinner av Landskapsarkitekturprisen, Gatenormal for Oslo, til bartebyen. Vel møtt til en dag med faglig påfyll hvor ombruk i landskapsarkitekturen settes på agendaen.

Påmelding : https://www.deltager.no/event/ombruk_29042022#initP

Program: 07 Invitasjon E-post

Siste nyheter