• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Oppdatering av fremmedartslista, og begrepsforklaring rundt fremmede karplanter

Oppdatering av fremmedartslista, og begrepsforklaring rundt fremmede karplanter

6. september 2023

I alt 2.342 arter står på fremmedartslista i 2023.

Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene
mot naturmangfoldet og er regulert gjennom naturmangfoldloven.

Hver gang du enten skal kjøpe frø og planter, så, plante,
kjøpe og fl ytte jord eller drive ulike skjøtselsaktiviteter, så må
håndteringen av fremmede arter vurderes. Det vil si at nesten
alle tiltak med masse-og vegetasjonshåndtering må ta hensyn til
fremmede arter. Les vårt FAGUS- fakta om begreper rundt fremmede karplanter i Norge:
FAGUS_Fakta_Fremmede_Karplanter

65 prosent av artene på fremmedartslista er vurdert til å ha ingen til lav risiko.

Men flere arter har fått hevet sin risikostatus i år. I 2018 var 77 prosent av artene i de to laveste kategoriene. Om man sammenligner arter som ble vurdert begge årene, er det 581 arter som har fått høyere risikostatus i 2023.

Fremmedartene deles inn i fem kategorier:  Ingen kjent risiko, Lav risiko, Potensielt høy risiko , Høy risiko Svært høy risiko. Vurderingene er gjort av Artsdatabanken og 58 eksterne eksperter. Artene vurderes i korte trekk ut fra to faktorer:
Evnen til å etablere seg og hvor raskt arten sprer seg og negativ økologisk effekt. Les  mer om den nye fremmedartslista i lenken fra forskning.no,

FAGUS har også i samarbeid med NMBU satt opp et seminar om konsekvenser av fremmedartslistas for grøntanlegg  26.oktober på NMBU, program og påmelding  tilgjengeliggjøres  20.09. Se FAGUS kalender

Siste nyheter