Oppsummering av Vinterkonferansen 5 februar

7. februar 2019

Park og Anlegg har oppsummert Vinterkonferansen Helsebringende omgivelser

Konferansen fokuserte på hvordan grønne omgivelser kan brukes som verktøy for å fremme helsen og hvordan kunnskap om grønne omgivelser kan påvirke planlegging, bygging og drift av grøntanlegg. Deltakerne fikk høre om forskningen på dette området, som var nokså begrenset inntil årtusenskiftet, men som er tatt opp som forskningstema mange steder i verden de siste 20 årene.

Om lag 70 deltakere møtte til FAGUS vinterkonferanse 2019.

Landskapsarkitekt PhD Anna Bengtsson la fram resultater fra forskergruppen på SLU Alnarp i Sverige. Hun pekte på betydningen av samarbeidet med praksis, representert ved neste foredragsholder, landskapsingeniør Robert Burman, som har tatt i bruk forskningen i sitt arbeid som ansvarlig for grøntanleggene ved sykehus og andre helseinstitusjoner i region Jönköpings län. David Brasfield presenterte arbeidet med helsefremmende omgivelser ved Sunnaas sykehus på Nesodden og har engasjert seg internasjonalt i arbeidet med grønn infrastruktur. Trine Presterud la fram viktige hensyn som må tas til universell utforming, og Tone A. Martinsen fortalte om sine oppdrag med psykisk helse for innsatte ved Bredtveit kvinnefengsel.

Prosjektleder og professor Kathleen L. Wolf var hovedforedragsholder på årets vinterkonferanse i regi av FAGUS.

Hovedforedragsholder under konferansen var PhD Kathleen L. Wolf. Hun arbeider med samfunnsmessige og helserelaterte spørsmål knyttet til grøntområder og har sitt arbeid som prosjektleder og professor ved University of Washington i Seattle. Wolf tok utgangspunkt i tidligere tiders dårlige handtering av avløpsvann og søppel, noe som forårsaket mye smitte, dårlig helse og tidlig død. Slik er situasjonen fortsatt i mange fattige land.

I vestlige land ble søppelhandteringen organisert, og avløpsvannet i byene ble etter hvert gjemt bort i store rørsystemer under bakken. Men med klimaendringer og hyppigere forekomst av episoder med styrtregn, er trenden mange steder å handtere mer av overvannet på overflaten. Ett av Wolfs poenger er at selv om vannhandtering i utgangspunktet er en oppgave for ingeniører, er det svært mange estetiske og miljømessige fordeler med overvannsløsninger som landskapsarkitekter og andre grøntanleggsfolk bør se mulighetene i. Hun viste også en rekke eksempler på hvordan opphold i grøntområder kan bedre helsen til folk i alle aldre. Tilhørerne fikk i løpet av forelesningene flere nettadresse til publikasjoner samt tips til design de kan ta med hjem i sitt eget arbeid med helsefremmende omgivelser.
Kopi av konferansens foredrag ligger her. 

Siste nyheter