Parker til glede og nytte

1. oktober 2019

Parker kan være så mye. Rekreasjon, glede, grønne vakre områder, lek, helsebringende, pedagogisk miljø.
Parker er møteplasser, plasser for arbeid, innlæring, trening, fellesskap, – eller et sted å finne stillhet som en motvekt til våre digitale liv.
Parker kan være steder hvor de som har ulike funksjonshemminger kan finne og utforske sine sanser på en god måte.
Parker- det finnes så mange ulike parker som dekker ulike behov, men felles for alle parker og grønne områder er at de er løsning på mange av vår tids utfordringer.
Vi gir deg din sjekkliste, 10 argumenter for grønne områder:

  • Kulturarv
  • Psykisk helse
  • Fysisk helse
  • Verdiøkning
  • Luftrensing
  • Klima
  • Vannkvalitet
  • Dyre og insektsliv
  • Lokal kompostering og matproduksjon
  • Forståelse for natur

Brenner du også for en bedre parkpolitikk ?  La oss i FAGUS få høre fra deg !

Siste nyheter