• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Parkpolitikk- nettverkstreff Østfold 24 januar 2020

Parkpolitikk- nettverkstreff Østfold 24 januar 2020

25. november 2019

Invitasjon til nettverkstreff om Parkpolitikk

Alle som er interessert i å lære mer om det grøntfaglige er velkommen !

 Program  Nettverkstreff Østfold 24 januar kl 0830-15:

Sted: Høytorp fort 30-1850 Mysen

Pris: kr 980,- for ikke abonnenter av FAGUS rådgivning, Kr 780,- for abonnenter av FAGUS.

Påmelding gjøres her: https://fagus.no/

08.30-09.00 – Kaffe og registrering

09.00-09.05 – Velkommen ved Mari Myhrene, FAGUS

09.05-09.15 – Hva er et grønt område eller en park? Hvorfor naturbaserte områder i byutvikling , og hvem bygger vi for ? ved Mari Myhrene, FAGUS

09.15-0945 – Hvordan planlegge og forankre utvikling av naturbaserte områder lokalt? Ved Tore Edvard Bergaust, Leder Institutt for Landskapsarkitektur NMBU

09.45-10.15 –Planlegging av de gode grøntområdene, og hvordan ta i bruk de verktøy vi har inn i de løsningene som planlegges?
Hvordan skal grøntområdene driftes i vår nye storkommune ? Maren H. Holsen, Kommunaldirektør for Stedsutvikling og innbygger-dialog. Indre Østfold

10.15-10.45 Bygging av uteområder for lavere driftskostnader? Hvordan planlegge for rimelig skjøtsel og drift? Jorun Hovind, Dosent for Institutt for Landskapsarkitektur NMBU

10.45-11.15 – Kaffepause

11.15-11.45 , Slik drifter jeg mine grøntanlegg, utfordringer & styrker, parksjef

11.45 – 12.15 Drift  av grøntanlegg fra entrepenørens side, eksempler til nytte og inspirasjon, Ved Dag Arne Lier,  avdelingsleder for vedlikehold i Steen & Lund

12.15 – 12.45 Slik drifter jeg mitt grøntanlegg, ved Gartner og miljøambassadør Magnus G. Nielsen Vestre Gravlund

12.45 – Oppsummering og spørsmål

13.00-15.00 Nettverkslunsj & fagprat

Siste nyheter