• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Plantevalg- en kunnskapsbasert, digital plantebase- vi er i gang med testbrukere, og jobber mot lansering i slutten av juni

Plantevalg- en kunnskapsbasert, digital plantebase- vi er i gang med testbrukere, og jobber mot lansering i slutten av juni

13. mai 2024

Målet med prosjektet har vært å utvikle en kunnskapsbasert, digital plantedatabase med samlet faglig informasjon om planter til bruk i alle typer grøntanlegg, fra offentlige parker til private hager. Informasjonen er tilpasset norske forhold. Det digitale verktøyet er søkbart, enkelt å redigere og vil spare brukerne for mye tid. Svært mye kvalitetssikret informasjon er samlet på ett sted.
Prosjektet drives av tre aktører, FAGUS, NMBU ved ILA, og Det Norske Hageselskap ( DNH).

I dag foreligger undervisnings- og oppslagsverk om planter stort sett i skriftlig form, som bøker, kompendier, forskningsartikler, artikler i fagblader og presentasjoner, eller på private eller kommersielle nettsteder. De viktigste oppslagsverkene på norsk er 15-20 år gamle, og det er behov for oppdatering.

Arbeidet med plantedatabasen startet opp i januar 2022 og er et samarbeid mellom Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS), Det norske hageselskap og Institutt for landskapsarkitektur, fakultet for landskap og samfunn, NMBU,

Prosjektet har utviklet plantevalg.no, som blir lansert medio 2024. Basen har pr. 1. mars 2024 informasjon om totalt 2241 planteslag, fordelt på 906 stauder, 483 trær, 784 busker og 68 klatre- og slyngplanter. Det er omfattende søkefiltre som kan brukes til å finne egnede planter til ulike typer beplantninger. I tillegg til søk på navn og plantegruppe, er det mange muligheter for søk innen temaene vokseplass, størrelse og form, prydegenskaper og nytteverdi. Det er angitt vinterherdighet for henholdsvis innlands- og kystklima, pH- og vindtoleranse. Mange av planteslagene er presentert med bilder for å vise typisk bruk, egenskaper og karaktertrekk, og bildearkivet blir utvidet etter hvert. Alle planteslagene har en egen side hvor brukerne kan se all informasjon som er lagt inn.

Institutt for landskapsarkitektur, NMBU er ansvarlig for innholdet. Vitenskapelig ansatte og studenter under veiledning har jobbet med og lagt inn informasjonen. Prosjektet bygger på kompetanse opparbeidet gjennom flere 10-års forskning og undervisning i fagmiljøet. Midler fra Norges forskningsråd har gjort det mulig å gjøre tilgjengelig forskningsresultater om enkeltplanteslag. I basen kan man lett finne hovedresultatene. Interesserte kan studere videre, da rapporter og populærvitenskapelige artikler er lastet opp i basen.

Klimaendringer fører til mer nedbør og styrtregn, noe som gir utfordringer med håndtering av overvann. Det er viktig at de som skal planlegge byene våre fremover, gjør gode plantevalg som kan bidra til å forsinke og fordrøye overvannet. Plantedatabasen vil være et godt verktøy til dette.

Gode plantevalg bidrar til biologisk mangfold. Blomstrende planter er viktige for pollinerende insekter. De bidrar til å sikre matforsyning og plantevekst. Rett vekst på rett sted er bærekraftig fordi man sparer ressurser ved å slippe å plante om igjen. Det er også bærekraftig å velge planter som kan skjøttes etter de ressursene man har tilgjengelig. Planter som trives, er frodige og byr på flotte opplevelser i form av blomster, frukter, blader, stammer og høstfarge, samt silhuett om vinteren. Det gir flotte uterom og gode omgivelser for alle som ferdes der – et viktig bidrag til sunnhet og god mental helse.

Plantedatabasen skal kunne brukes av mange grupper innen utdanning, arbeidsliv og privat. Studenter, landskapsarkitekter og landskapsingeniører, byggherrer, byplanleggere og ansatte i offentlig forvaltning er blant mange som kan ta verktøyet i bruk.

Databasen inneholder en prosjektløsning der planleggere har mulighet for å opprette prosjekter og skrive ut illustrerte plantelister til oppdragsgiverne. Hageselskapets klimasonekart er digitalisert og oppdatert av Meteorologisk institutt med utgangspunkt i den nye klimanormalen. Plantebasen vil etter hvert bli utvidet til også å omfatte frukt, bær og andre spiselige vekster.

Meld din interesse på plantevalg.no

Siste nyheter