Plantevalg og allergier- pollensesong !

14. mars 2021

Pollenallergi er den vanligste formen for allergi og gir symptomer spesielt om våren og sommeren. Symptomene utløser hovedsakelig av pollen fra trær og busker som or, hassel, Salix og bjørk, samt planter som gress og burot. Å tilrettelegge grønne miljøer for alle, også for de med astma, allergi og overfølsomhet er viktig, spesielt i barnemiljøer.

Mars er første vårmåned, og årets pollensesong er allerede i gang, oppdatert informasjon kan du finne på nettsiden til astma og allergiforbundet: https://www.naaf.no/ 
Tidlig i mars er det særlig or og hassel som er i gang med pollenspredningen, du lan lese mer om disse to trærne i vedlagte lenker (treportrett fra park & anlegg). Allerede i januar delta park & anlegg bilde av blomstrende hassel – som vitner om at våren er godt i gang allerede !

 

FAGUS har en rådgiver på fagområdet plantevalg og allergier, Hallvard Ramfjord som til daglig arbeider som seniorforsker i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)

Du finner samlet all informasjon om tilrettelegging av grønne miljøer for alle her: https://www.naaf.no/AllergivitenSite/Miljoforhold/Planter/

Som FAGUS abonnent har du mulighet til å stille Hallvard Ramfjord spørsmål knyttet til tilrettelegging av grønne områder for de med astma, allergi og overfølsomhet.

Det kan også være nyttig å lese en informasjonsbrosjyre utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) gir råd om hvordan gjøre det enklere å velge trygge og allergivennlige planter både ute og inne. Pollenanalytiker i Norges Astma- og Allergiforbund, Hallvard Ramfjord, har vært en sentral bidragsyter. Hallvard Ramfjord er også medforfatter i en bok som heter «Gode råd er grønne «, hvor hovedtema er hvordan vi kan skape et godt og grønt allergivennlig miljø.

Planlegg for de gode løsningene som sikrer grønne miljøer for alle !

Siste nyheter