• Hjem  > 
 • Nyheter  > 
 • Plantevernmidler: Mattilsynet arrangerer veiledningsmøter for anleggsgartnere, greenkeepere og juletreprodusenter

Plantevernmidler: Mattilsynet arrangerer veiledningsmøter for anleggsgartnere, greenkeepere og juletreprodusenter

19. mars 2021

Plantevernmidler: Veiledningsmøter for anleggsgartnere, greenkeepere og juletreprodusenter | Mattilsynet

Mattilsynet inviterer til webinar om bruk av plantevernmiddel og hvilket regelverk som gjelder:

 • Autorisasjon
 • Bruk av plantevernmidler
  – I henhold til etikett
  – På ulike areal (eks areal åpent for allmenn ferdsel/barns lekeareal/private hager/utmark/ innmark)
  – Krav til merking
 • Journalføring
  – Sprøytejournal
  – Journal for integrert plantevern
  – Journal for beskyttelse av vannmiljø
 • Funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
 • Riktig oppbevaring av plantevernmiddel

Her informerer vi om hva vi legger vekt på under tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2021.

3 webinarer – velg det som passer best for deg

Vi arrangerer tre veiledningsmøter/webinarer, to for anleggsgartnere og greenkeepere og ett for juletreprodusenter. Alle er gratis. Det er mulig å melde seg på helt frem til møtestart.

Møte 1: Veiledningmøte for brukere av plantevernmidler – anleggsgartnere og greenkeepere

Tidspunkt: 24. mars kl 11.00-12.15
Påmelding: Melde på møtet

Møte 2: Veiledningmøte for brukere av plantevernmidler – anleggsgartnere og greenkeepere

Tidspunkt: 25. mars kl 19.00-20.15
Påmelding: Melde på møtet

Møte 3: Veiledningmøte for brukere av plantevernmidler – juletreprodusenter

Tidspunkt: 7. april kl 19.00-20.15
Påmelding: Melde på møtet

Siste nyheter