Program Grønn Galla 2019

15. juni 2019
av Mari Myhrene
GRØNN GALLA 2019 –        Foreløpig program per 1.07.2019
 
DAG 1: 14. nov. Tema: Planlegging av bærekraftige grøntanlegg
 
09.00 – 09.30 Kaffe og registrering
09.30 – 09.35 Velkommen til Grønn Galla og intro av dagen 5 min
09.35 – 09.50 Presentasjon av utstillere
09.50 – 10.00 Presentasjon av arrangører
10.00 – 10.20 Innleder: “Bærekraft og innkjøpsmakt.”
10.20 – 11.00 Planlegging for god helse, om helseaspektet i moderne byplanlegging
 Professor Ulrika K. Stigsdotter
11.00 – 11.20 Kaffepause (20 min)
11.20 – 11.40 Blågrønn byutvikling, og flerfunksjonelle landskap.. er det plass til praktiske hverdagslige bidrag fra brukerne
11.40 – 12.00 Eksempler på brukermedvirkning
12.00 – 13.00 Lunsj 1 time
13.00 – 13.20 Bærekraftig ressursbruk, fra gamle underbukser til grønne tak. Bergknapp ved Bengt M. Tovslid
13.20– 13.50 Dyrking av mat på husets 5. fasade ved Sigurd Boasson
13.50– 14.20 Kaffepause (30 min)
14.20 – 14.50 Overvannsstrategier i grøntanlegg; om 3, eller er det 6 trinns, strategien? Kim H. Paus
14.50 – 15.20 Utfordringer med blågrønne løsninger. Vellykkede og mindre vellykkede tiltak. Bent Braskerud
15.20 – 15.50 Blågrønn faktor status i arbeidet med standardisering av planleggingsverktøyet blågrønn faktor
15.50 – 16.00 Oppsummering, og avslutning
17.00 Nettverksmiddag NHO
DAG 2: 15. nov. Tema: Vi bygger med bærekraft
 
09.00 – 09.30 Registrering med kaffe (20 min) + Velkommen, presentasjon av program(10 min)
 
09.30 – 09.45 Fossilfritt og utslippsfrie anlegg om begreper og visjoner for mere bærekraftige anskaffelser i Oslo kommune
09.45 – 10:00 Bærekraftig drift av grøntanlegg, mål og muligheter; Vestre Gravlund ved Magnus G.Nielsen
10.00 – 10:30 Hvordan kan grøntanleggssektoren bygge mer bærekraftig. Om sektorens muligheter i dag og i morgen ved Anleggsgartnermester Stein Wikholm
10.30 – 11.00 Kaffepause (30 min)
11.00 – 11.15 Gjenbruk av masser, muligheter og utfordringer, Statens Vegvesen ved Roar Hunstad
11.00– 11.30 Den grønne verktøykassa: om klimatilpassingmuligheter i grøntanleggssektoren.
11.30 – 11.50 Kjemikaliefri ugrasbekjempelse og evasive arter, om utvikling og erfaringer så langt. Greenprosjekt, ved Bente Mortensen
11.50 – 12.50 Lunsj (1 time)
12.50 – 13.30 Plast i anlegg for idrett og lek. Alternativer og forebyggende tiltak.
13.30 – 14.20 Fremtiden er elektrisk – om innovasjoner i maskiner og redskap til etablering og drift av grøntanlegg.
14.20 – 14.40 Nasjonal pollinatorstrategi, Miljødirektoratet ved Guri Tveito
14.40 – 14.50 Årets grønne priser (15 min) Landskapsarkitekturprisen, Årets grønne park 2019, Norges beste uterom og Idrettsanleggsprisen, BPI
14.50 – 15.00 Oppsummering og avslutning-
FAGUS ved Mari Myhrene
 

 

Siste nyheter