Program Grønn Galla 2019

15. juni 2019
av Mari Myhrene
GRØNN GALLA 2019 –        Foreløpig program per 1.09.2019
 
DAG 1: 14. nov. Tema: Planlegging av bærekraftige grøntanlegg
 
09.00 – 09.30 Kaffe og registrering
09.30 – 09.35 Velkommen til Grønn Galla og intro av dagen 5 min
09.35 – 09.50 Presentasjon av utstillere
09.50 – 10.00 Presentasjon av arrangører
10.00 – 10.20 Innleder: “Bærekraft og innkjøpsmakt.”
10.20 – 11.00 Dyrking av mat på husets 5. fasade, et samarbeid mellom Boasson og Sønhetta.
11.00 – 11.20 Kaffepause (20 min)
11.20 – 11.40 Gravplassen, et grøntanlegg for de levende ?
ved Kirsten Lunde, NMBU
11.40 – 12.00
12.00 – 13.00 Lunsj 1 time
13.00 – 13.20 Bærekraftig ressursbruk, fra gamle underbukser til grønne tak. Bergknapp ved Bengt M. Tovslid
13.20– 13.50 Planlegging for god helse, helseaspektet i moderne byplanlegging.
13.50– 14.20 Kaffepause (30 min)
14.20 – 14.50 Overvannsstrategier i grøntanlegg; om 3, eller er det 6 trinns, strategien? Kim H. Paus
14.50 – 15.20 Utfordringer med blågrønne løsninger. Vellykkede og mindre vellykkede tiltak. Bent Braskerud
15.20 – 15.50 Blågrønn faktor status i arbeidet med standardisering av planleggingsverktøyet blågrønn faktor.
Ved Hanne Wells, Norsk Standard
15.50 – 16.00 Oppsummering, og avslutning
17.00 Nettverksmiddag NHO
Tor Edvard Bergaust instituttleder for NMBU forteller om landskapsarkitekturutdannelsen som i 2019 er 100 år gammel i Norge
DAG 2: 15. nov. Tema: Vi bygger med bærekraft
 
09.00 – 09.30 Registrering med kaffe (20 min) + Velkommen, presentasjon av program(10 min)
09.30 – 09.45 Fossilfritt og utslippsfrie anlegg om begreper og visjoner for mere bærekraftige anskaffelser i Oslo kommune
09.45 – 10:00 Bærekraftig drift av grøntanlegg, mål og muligheter. Vestre Gravlund ved Magnus G.Nielsen
10.00 – 10:30 Hvordan kan grøntanleggssektoren bygge mer bærekraftig. Om sektorens muligheter i dag og i morgen ved Anleggsgartnermester Stein Wikholm
10.30 – 11.00 Kaffepause (30 min)
11.00 – 11.15 Gjenbruk av masser, muligheter og utfordringer, Statens Vegvesen ved Roar Hunstad
11.00– 11.30 Den grønne verktøykassa: om klimatilpassingmuligheter i grøntanleggssektoren.
11.30 – 11.50 Kjemikaliefri ugrasbekjempelse og evasive arter, om utvikling og erfaringer så langt. Greenprosjekt, ved Bente Mortensen
11.50 – 12.50 Lunsj (1 time)
12.50 – 13.30 Plast i anlegg for idrett og lek. Alternativer og forebyggende tiltak.
13.30 – 14.20 Hvordan beregner vi co2 avtrykket på et anlegg ?
ved Bente Mortensen
14.20 – 14.40 Nasjonal pollinatorstrategi, Miljødirektoratet ved Guri Tveito
14.40 – 14.50 Årets grønne priser (15 min) Landskapsarkitekturprisen, Årets grønne park 2019, Norges beste uterom og Idrettsanleggsprisen, BPI
14.50 – 15.00 Oppsummering og avslutning-
FAGUS ved Mari Myhrene

 

Siste nyheter