Prosjekt Villstaude

12. februar 2021

Det kommer forespørsler etter planter som er flerårige og som vokser vilt i Norge, det er disse staudene som omtales som « villstauder». Disse artene er ikke i produksjon ute i Norske planteskoler i dag, men produseres på bestilling. BREEAM-NOR er en miljøsertifiseringsordning for bygg hvor bruk av planter som vokser naturlig i regionen foretrekkes, mer bruk av sertifiseringsordningen gir økt etterspørsel etter «villstauder», og for å møte denne etterspørselen har staudegruppa i NGF satt i gang et prosjekt for å samle plantemateriale til produksjon av denne type arter.

Prosjekt Villstaude er et skritt på veien for å møte den økende etterspørselen etter planter hentet fra norsk natur uttaler staudegruppa i Norsk Gartnerforbund.

Sakset fra park&anlegg:
I 2020 fikk Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund tildelt midler fra Miljødirektoratet til et prosjekt for innsamling av plantemateriale og etablering av morplantefelt for stauder hentet fra norsk natur. Prosjektet har navnet Villstaude. Mål med prosjektet er å samle inn et basis-sortiment fra forskjellige deler av landet. Planteslagene vil bli tilbudt for kontraktdyrking fra sesongen 2021.

Tildelingen kom seint, og sesongen 2020 var travel. Prosjektet klarte likevel å samle inn mye av det materialet man hadde mål om, og innsamlingen kommer til å fortsette i år. Til sammen mer enn 100 arter står på lista over arter staudeplanteskolene ønsker å tilby. I løpet av inneværende år vil prosjektdeltakerne etablere morplantefelt slik at mange av artene vil være lett tilgjengelig for formering.

Les mer om prosjektet og hvilke arter planteskolene ønsker å tilby i Maria Falls artikkel i publisert i park & anlegg,2_2021

I utgavene 3, 4 og 5  av park & anlegg er det planlagt en artikkel  om villstauder til ulike biotoper. Av interesse for denne saken er også artikler i utgavene 2 og 3 skrevet av landskapsingeniør Gunnhild Alfnes.

Rensing av frø av sverdiris (Iris pseudacorus). Foto: Torunn Hovland Ljone

Engsmelle, Silene Vulgaris er en villstaude
Foto: Torunn Hovland Ljone

Siste nyheter